Skip to content

Yours Faithfully

19 December 2012

သင္၏ သစၥာရိွေသာ…

ရင္နာစရာ အေကာင္းဆံုးမွာ ထိုညက ကိုေရခ်မ္းတစ္ေယာက္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္ၿပီး ေသဆံုး မသြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

😦

IMG_2469ကိုေရခ်မ္းမွာ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္ တစ္ေယာက္မွ မရွိပါ။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ဝမ္းကြဲပင္ တစ္ဦးမွ် မရွိပါ။ အေဖနဲ႔ အေမကလည္း မရွိေတာ့ေသာအခါ သည္ေလာကအလယ္မွာ ကိုေရခ်မ္းသည္ တစ္ေကာင္ၾကြက္၊ တစ္မ်က္ႏွာ။

ေသြးသားဆိုၿပီး သူ႕မွာ ျပစရာ သမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သားတစ္ေယာက္သာ ရွိသည္။ ေသြးသား မေတာ္စပ္ေသာ္လည္း သည္ေလာကမွာ သူ အယံုၾကည္ဆံုး၊ သူအားအထားဆံုး ဇနီးသည္ မေရႊမိ ရွိသည္။ ဒါပါပဲ။ 

ကိုေရခ်မ္း၏ ဘဝက ထိုမွ် က်ဥ္းသည္။ သည္ေတာ့ သူ႔မွာ မိသားစု သာ နံပါတ္တစ္၊ မိသားစုသာ နံပါတ္ႏွစ္၊ မိသားစုသာ နံပါတ္သံုးျဖစ္သည္။ က်န္တာေတြက အပရိက။ မိသားစုအတြက္ ဘာပဲ လုပ္ရ လုပ္ရ သူ လုပ္ပါမည္။ ဘာပဲ စေတးရ စေတးရ သူ စေတးပါမည္။

ထိုသို႔ေသာ ကိုေရခ်မ္းျဖစ္သည္။

😦

အဲ… နံပါတ္ေလးမွာေတာ့ အလုပ္ျဖစ္သည္။ နံပတ္ေလးပင္ ျဖစ္လင့္ကစား မိသားစု ဝမ္းဝ ခါးလွ႐ံုအျပင္ လူတန္းေစ့ ေနႏိုင္ သံုးႏိုင္ဖို႔ ေငြဆိုတာက လိုအပ္ေနေတာ့လည္း အလုပ္ကို ဖိလုပ္ရသည္။ မိုးရြာေနတုန္းမွာ ေရခံရသည္။

အခုတေလာ သူ႔ဇာတာစန္းလဂ္ကေလးကလည္း ေဖးေဖး ထေနခိုက္မို႔ အလုပ္ကေလးေတြက အဆင္ေျပေနသည္။ ေမာေတာ့ ေမာတာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ မေမာဘူးဟူသည့္ ဆရာ စိုင္းခမ္းမလိတ္ သီခ်င္းထဲကလိုပင္ သူသည္ ေမာေမာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႏွင့္ပင္ အလုပ္ေတြကို ဇယ္ဆက္သလို လုပ္ေနခဲ့ပါသည္။

😦

အလုပ္တစ္ခုက ေနျပည္ေတာ္မွာ ေပၚလာသည္။ သူ ေတာင္းေသာ စရိတ္ၿငိမ္း အသားတင္ တစ္ေန႔ ဂဏန္းေျခာက္လံုး ပမာဏ အခaၾကးေငြကို ရမည္ ဆိုေတာ့လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးပင္ ထ သြားလိုက္သည္။

ေပ်ာ္မည့္သာ ေပ်ာ္ရသည္၊ အလုပ္၏ သဘာဝကို နားလည္ေနေသာ သူ႔အတြက္ အလြန္ တာဝန္ႀကီးေလးလွၿပီး အလြန္လည္းပင္ပန္းေသာ အလုပ္ျဖစ္မည္ကို မဆြကတည္းက တြက္ဆထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

ပထမေန႔တြင္ပင္ သူ႔အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ေက်နပ္မႈကိုသာမက စာနာ ေထာက္ထားမႈကိုပါ သူရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ မည္မွ်ပင္ပန္းသည္၊ သူ မည္မွ် အားထုတ္ေနရသည္ကို သူတို႔ အျမင္၊ သူတို႔ အၾကားျဖစ္သည္။

ဒုတိယေန႔အစ လုပ္ငန္းအစည္းအေဝးမွာလည္း သူ႔ကို အတိအလင္း ေျပာသည္။ သူ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအစည္းအေဝးကို သူ မတက္လွ်င္ ရပါသည္ ဟူ၍ အထိပင္။

ထိုေန႔မွာပင္ သူ႔ ပါေလရာဖုန္း နံပါတ္ကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္လာၾကမည့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းစံုတြဲအား ေပးလိုက္ေၾကာင္း မေရႊမိက ဖုန္းဆက္ၿပီး သူ႔ကို လွမ္းေျပာသည္။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းဆိုသည္မွာ ကိုေရခ်မ္း သူငယ္ခ်င္း မဟုတ္၊ မေရႊမိ၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သျဖင့္ သူႏွင့္ပါ အလိုလို ရင္းႏွီးလာရေသာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္ပါသည္။

မူအရ သူ႔ ပါေလရာဖုန္းနံပါတ္ကို လူတကာ မသိေစခ်င္ပါ။ ကမၻာေပၚတြင္ ကိုေရခ်မ္းတစ္ေယာက္ အမုန္းဆံုး၊ အရြံဆံုး၊ အေၾကာက္ဆံုးအရာမွာ တယ္လီဖုန္းသာ ျဖစ္သည္။ ပထမ ပါေလရာဖုန္းတုန္းက လူအေတာ္မ်ားမ်ား သိကုန္သျဖင့္ ထိုဖုန္းကို သားေတာ္ေမာင္အား ေပးခ်လိုက္သည္။ ေနာက္ အသစ္ကိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္ကိုမူ လူတိုင္းကို မေပး။ ဖုန္းနံပါတ္ေတာင္းလွ်င္ အိမ္ဖုန္း နံပါတ္ကိုသာ သူေပးျမဲျဖစ္သည္။

လူေတြကိုက တစ္မ်ိဳး။ ပါေလရာဖုန္းနံပါတ္ ရထားလွ်င္ အိမ္ဖုန္းကို လံုးဝ မဆက္ခ်င္ၾကေတာ့သူက ခပ္မ်ားမ်ားပင္။ ပါေလရာဖုန္းကိုသာ ဆက္ခ်င္တတ္ၾကျမဲျဖစ္သည္။ စာနာစိတ္ေတြ ေပ်ာက္ေနေသာ ကာလပ်က္ႀကီးေပကိုး။

သူက အိမ္မွာဆိုလွ်င္ ပါေလရာဖုန္းကို ခ်ခ်င္ရာ ခ်ထားမိခဲ့စျမဲ ျဖစ္သည္။ ဖုန္းႏွင့္ လူႏွင့္က တြဲမေနေခ်။ တစ္ခုခု လုပ္ကိုင္ေနတုန္းမွာ ဖုန္းလာတာ၊ ဖုန္းသံပဲ ၾကားရၿပီး ဘယ္နား ထားမိမွန္း မသိသျဖင့္ လိုက္ရွာရတာမ်ားမွာ အေတာ္ ဒုကၡႀကီးသည္။

အျပင္သြားလွ်င္ေတာ့ ဘယ္နားထားမိမွန္း မသိေသာ ဖုန္းကို မရမက ရွာၿပီး ယူသြားရသည္ေပါ့။ အဲေတာ့လည္း ဒုကၡက တစ္မ်ိဳး။ ကားေမာင္းေနခိုက္ ဖုန္းဝင္လာတာမ်ိဳးကို ကိုေရခ်မ္း ဘဝင္မက်ေခ်။ ကားေမာင္းရင္း ဖုန္းေျပာရတာကိုလည္း သူမႀကိဳက္ပါ။ သူ ေျပာလိုလွ်င္ ကားကို လမ္းေဘး ထိုးရပ္ၿပီးမွ ေျပာတတ္ျမဲလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း အလုပ္ လုပ္ေနတုန္းတန္းလန္းမွာ ဖုန္းဝင္လာတာမ်ိဳးကလည္း လံုးဝ ဟန္မက်။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္ ဖုန္းကို အသံပိတ္ထားမိစျမဲျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ ကိုေရခ်မ္း၏ ပါေလရာဖုန္းမွာ တစ္ေန႔ ေနလို႔ တစ္ခါ ျမည္ဖို႔ ခဲယဥ္းလွပါသည္။ ျမည္ၿပီဆိုလွ်င္လည္း အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သူ (ဝါ) သူ႔ကို ပိုက္ဆံေပးမည့္သူမ်ားက ဆက္သြယ္ျခင္းသာ ျဖစ္ဖို႔က ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေအာင္လည္း သူ႔ပါေလရာ ဖုန္းနံပါတ္သစ္ကို လူတိုင္းအား မေပးဘဲ ထားသည့္နည္းျဖင့္ စီမံထားပါသည္။ တခ်ိဳ႕ လူရင္းေတြကဆိုလွ်င္ သူတို႔ကို ထို ဖုန္းနံပါတ္ မေပးဘဲ ထားသည့္အတြက္ သူ႔ကို မေက်လည္ၾက၊ စကားနာ ထိုးၾကသည္အထိပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ကိုေရခ်မ္းသည္သည္ ေခါင္းမာစြာပင္ ထိုဖုန္းနံပါတ္ကို မေပးဘဲ ထားျမဲသာ ျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့ သူ႔အိမ္သူ ေသနာပတိ ေဒၚေရႊမိ ကိုယ္တိုင္က လုပ္ခ်လိုက္ေလၿပီ။

ဪ… သူမ်ား တစ္ၿမိဳ႕တစ္ရြာ ေရာက္ခိုက္ ဆံုခ်င္ေသးသူမ်ား၏ ခင္မင္မႈ သံေယာဇဥ္ကို ဆင္ျခင္မိေသာၾကာင့္လည္း မၾကည္မလင္ မျဖစ္မိပါ။ တစ္ဆက္တည္းမွာ သူ႔အိမ္သူကိုလည္း သူမၿငိဳျငင္ခဲ့မိပါေခ်။

😦

ဒုတိယေန႔မွာလည္း ပထမေန႔ ထံုးစံအတိုင္း သူ႔မွာ လွ်ာထြက္မတတ္ ပင္ပန္းရပါသည္။ သူ႔အလုပ္ရွင္ေတြလည္း သူ႔ကို လြန္စြာ အားနာေနၾကပါသည္။ ႏွစ္ေယာက္စာ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ေနရတာကို သူတို႔ စာနာေၾကာင္း ႏႈတ္မွ ထုတ္ဟ ေျပာၾကသည္အထိပင္ ျဖစ္သည္။ ခက္တာက ေရႊဝါျပည္မွာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြ ခြ်တ္ျခံဳက်ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သည္ေတာ့လည္း သူ႔အလုပ္မ်ိဳး လုပ္သူ ႏွစ္ေယာက္ ရွာမရႏိုင္ဘဲ ရသည့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ အစြမ္းကုန္ က်ဲေနၾကရတာသာ ျဖစ္သည္။

ကိုေရခ်မ္းကိုယ္တိုင္ပင္ ကိုယ္ခြဲ လိုခ်င္လွသျဖင့္ ရွာေနသည္မွာ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီေနပါၿပီ။ အားကိုးထိုက္စရာ ေလာက္ေလာက္လားလား တစ္ေယာက္မွ မရသျဖင့္ ထိုင္စိတ္ညစ္ေနရေပရာ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အေျခအေနကို သူနားလည္ေပးႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ၿပီးေတာ့ ဧည့္ခံပြဲက ဆက္ေနသည္။ အလုပ္ရွင္ေတြက သူ႔ကို တရရ လာေခၚၾကသည္။ ေမာလွၿပီ၊ ဝိုင္ေသာက္ပါေတာ့ဟု ဆိုၾကသည္။ သူက မိတ္ေဆြေတြႏွင့္ ေလေကာင္းေနသျဖင့္ ဧည့္ခံပြဲဘက္ကို မေရာက္တတ္ႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ သူတို႔က တရရ ေခၚေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဧည့္ခံပြဲထဲ သူေရာက္သြားသည္။ ဝိုင္အျဖဴ ေအးေအးစိမ့္စိမ့္တစ္ခြက္ကို ေသာက္ေနခိုက္မွာ ဖုန္းဝင္လာသည္။ မေရႊမိ ဖုန္းနံပါတ္ေပးလိုက္သည့္ (မေရႊမိႏွင့္ စပ္မွ ေတာ္ရေသာ) သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္သည္။ ဧည့္ခံပြဲ အလယ္မွာ ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ၿပီးလွ်င္ ျပန္ဆက္ေပးပါမည့္အေၾကာင္း ကိုေရခ်မ္း ေျပာလိုက္ပါသည္။

😦

အမွန္စင္စစ္ ဝိုင္သည္ ဝိုင္သာ ျဖစ္ၿပီး ေရငတ္မေျပပါ။ အေမာလည္း မေျပပါ။ ထိုအခ်ိန္မွာ အေတာင့္တဆံုးက ဘီယာေအးေအးသာျဖစ္သည္။ မေန႔ကလည္း သည္အတိုင္းပင္။ အလုပ္ လုပ္၊ အလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲ။ ၿပီးသည္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္သို႔ ေျပးကား ဘီယာအဝေသာက္သည္။ ၿပီးမွ ဟိုတယ္ ျပန္အိပ္သည္။
ကေန႔လည္း အလားတူပင္ လုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးၿပီး ကားတစ္စီး ေတာင္းကာ စားေသာက္ဆိုင္သို႔ ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ မေန႔က အတူတြဲခဲ့ၾကေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မိတ္သစ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္သည္။

စားေသာက္ဆိုင္ေရာက္ေတာ့ ဘီယာမွာသည္၊ အျမည္းမွာသည္။ မိတ္ေဆြေတြကို ဖုန္းျပန္ဆက္ေသးေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈ ဧရိယာျပင္ပႏွင့္ ေတြ႕ေနသျဖင့္ သံုးႀကိမ္မွ် ဆက္အၿပီးမွာ ေမ့ထားလိုက္ရပါေတာ့သည္။

အလုပ္ရွင္ႏိုင္ငံျခားသားေတြကလည္း ကိုေရခ်မ္းထိုင္ေနေသာ ဆိုင္ကိုပင္ ဆိုက္ဆိုက္ ၿမိဳက္ၿမိဳက္ေရာက္လာၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ မဆန္းေခ်။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေသာက္စရာ၊ စားစရာဆိုင္ ေလာက္ေလာက္လားလားက ရွားပါးေနဆဲ မဟုတ္ပါလား။

ကိုေရခ်မ္းကိုေတြ႕ေတာ့ ထိုသူေတြ အေျပးေရာက္လာၿပီး သူတို႔ ဝိုင္းအတြက္ ဘီယာဖိုးေတြ အတင္းရွင္းေပးသြားၾကေသးသည္။ ကိုေရခ်မ္း၏ အားထုတ္မႈႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရညကို သူတို႔နည္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ပဲေလ။

အေတာ္ၾကာေတာ့ ဖုန္းဝင္လာသည္။ ေစာေစာက ဆက္သြယ္မႈ ဧရိယာ ျပင္ပေရာက္ေနေသာ မိတ္ေဆြ ဇနီးေမာင္ႏွံပင္ျဖစ္သည္။ ကိုေရခ်မ္းက သူေရာက္ေနေသာ ဆိုင္ကို ေျပာလိုက္သည္။ သူတို႔ လိုက္လာၾကမည္တဲ့။

ေျပာပေကာ။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေသာက္စရာ၊ စားစရာဆိုင္ ေလာက္ေလာက္လားလားက ရွားပါးေနဆဲပါဆိုမွ။

လိုက္လာၾကမည္ဆိုေတာ့လည္း လာၾကေပါ့။ ဘာအပန္းႀကီးတာ လိုက္လို႔။

😦

သူတို႔ ေရာက္လာၾကၿပီးေတာ့ ဆက္ထိုင္ျဖစ္ၾကသည္။ ဆက္ေသာက္ျဖစ္သြားသည္။ ဘီယာပါပဲ။ တျခား အရက္ မပါပါ။

မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးက သူ႔သူငယ္ခ်င္း အရင္းသံုးထပ္သားျဖစ္သူ မေရႊမိထံ လွမ္းဖုန္းဆက္သည္။ ၿပီးေတာ့ ကိုေရခ်မ္း လက္ထဲကို ဖုန္းထိုး ေပးသည္။ ဇနီးသည္ကား စကားေကာင္းေကာင္း ေျပာ၍ ရေသာ အေျခအေနတြင္ မရွိေခ်။ ဒါပဲ၊ ဒါပဲက အရင္ျဖစ္ေနသည္။ စကားကို ဇြတ္ျဖတ္ေနသည္။

အမွန္ေတာ့ အဲဒီ့ကတည္းက ကိုေရခ်မ္း ရိပ္မိခဲ့ဖို႔ ေကာင္းပါသည္။

😦

သို႔ေသာ္ ကိုေရခ်မ္းကား ငတံုးပင္။

ေျပာပေကာ။ သည္တစ္ေလာကလံုးမွာ မေရႊမိကိုသာ သူ အယံုၾကည္ဆံုး၊ အားအထားဆံုးေလ။ ယံုၾကည္ အားထားသည္ဆိုျခင္းက လင္မယားဆိုတာထက္ အမ်ားႀကီး ပိုသည္။ ေမာင္ႏွမသေဘာ၊ သားအမိသေဘာ၊ သူငယ္ခ်င္းသေဘာ၊ ေသတူ ရွင္ဖက္ သေဘာေတြပါ ပါဝင္ေနသည္ပဲ။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကိုေရခ်မ္းသည္ တည္းခိုရာသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အိမ္ကို ဖုန္းဆက္မိေတာ့သည္။

အိမ္က ဖုန္းကလည္း ဆက္သြယ္မႈဧရိယာျပင္ပ ျဖစ္ေနသည္။

ကိုေရခ်မ္း အံ့အားသင့္သြားရပါသည္။ သူ႔အိမ္ဖုန္းသည္ ႀကိဳးမဲ့ ဖုန္းျဖစ္လင့္ကစား ပါေလရာဖုန္း မဟုတ္မူေခ်။ စီဒီအမ္ေအ အထိုင္ဖုန္းဟုေခၚေသာ ျခင္းဖုန္းျဖစ္သည္။ ထိုဖုန္းသည္ ဆက္သြယ္မႈဧရိယာျပင္ပသို႔ မည္သည့္အခါမွ် ေရာက္ေလ့ မရွိ။ ဖုန္းလိုင္းပ်က္ေနလွ်င္ ဆက္သြယ္မႈ ဧရိယာ ျပင္ပသို႔ ေရာက္ေနသည္ဟူေသာ စကားသံ မၾကားရေခ်။ ဘာ သံမွ မၾကားရတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ လိုင္းမအားသံ ေပးတာမ်ားသာ ျဖစ္တတ္ မွန္း ထိုဖုန္းႏွင့္ ေနခဲ့သည့္ သက္တမ္း ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္မို႔ သူေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္သည္။

သူ ဖိဆက္ေသာ္လည္း ထိုဖုန္းက ထိုအတိုင္းသာ ျဖစ္ေနသည္။ ဘာတံုး… ဆက္သြယ္မႈ ဧရိယာျပင္ပ။

ထိုဖုန္း မရေတာ့လည္း ဘာအေရးလဲ။ မေရႊ၏ ပါေလရာဖုန္းကို ဆက္သည္။ ထိုဖုန္းက်ေတာ့လည္း “စက္ပိတ္ထားသည္“တဲ့။ ဟား… မဟုတ္ေသးပါဘူး။

ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ဆက္ၾကည့္ေတာ့လည္း အေျဖက အတူတူ။

မဟုတ္ေသးပါဘူး။

သမီး၏ ပါေလရာဖုန္းကို ဆက္ရျပန္သည္။ ဒါလည္း “စက္ပိတ္ထားသည္”ႏွင့္ပင္ ၾကံဳျပန္သည္။ ထိုုဖုန္းကိုလည္း ေသခ်ာေအာင္ ျပန္ဆက္ၾကည့္သည္။ အေျဖကား ေရွးနည္းအတိုင္း။

သား၏ ဖုန္းကို ဆက္လိုက္သည္။ သားဖုန္းကက်ေတာ့ မအားေခ်။

😦

သူ႔စိတ္က ေထာင္းခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ျခင္းဖုန္းကို ငါးသိန္းေပးခဲ့ရသည္။ သူ႔အတြက္ သတ္သတ္ ထပ္ကုန္ေသာ အထိုင္ဖုန္း ကိရိယာ ဝယ္ရတာကို မပါေသးပါ။
မေရႊမိ၏ ပါေလရာဖုန္းလည္း ငါးသိန္းေပးရသည္။ ၇၃ ႏွင့္စေသာ စီဒီအမ္ေအ ဖုန္းျဖစ္သည္။ သမီး၏ ဖုန္းက ေနာက္ဆံုးေပၚ ႏွစ္သိန္းဖုန္း။ သူက တန္ေၾကး အနည္းဆံုးပင္ ျဖစ္သည္။ သားကိုင္ေသာ ဖုန္းမွာ ကိုေရခ်မ္း ယခင္ကိုင္ခဲ့ေသာ ဖုန္းျဖစ္သည္။ ထိုဖုန္းက ေဈးအႀကီးဆံုး၊ ၁၈ သိန္းေပးၿပီး ဝယ္ခဲ့ရေသာ ဖုန္းျဖစ္သည္။ အဲေတာ့ စုစုေပါင္းလိုက္လွ်င္ တယ္လီဖုန္း စကားေျပာကိရိယာေတြ မပါဘဲ ဖုန္းလိုင္း ဝယ္ယူထားရသည့္ တန္ဖိုးခ်ည္းပင္ သိန္း သံုးဆယ္တိတိ ရွိေနေလၿပီ။ သမီးကိုင္ေသာ အိုင္ဖုန္း ဖိုး၊ သားကိုင္ေသာ ဆယ္(မ္)ေဆာင္းဖုန္းဖိုး၊ ဇနီးသည္ကိုင္ေသာ ဟြာေဝ့ ဖုန္းဖိုးႏွင့္ အိမ္က အထိုင္ဖုန္း တာတာအတြက္ ေပးရေသာ တန္ဖိုးမ်ား ပါဆိုလွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀ မွ်ကို သူအပင္ပန္းဆင္းရဲခံကာ ႐ိုုး႐ိုး သားသား ရွာေဖြထားေသာ ေငြစေၾကးစေလးမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ပါသည္။

ထိုမွ် အကုန္ခံထားသူ တစ္ေယာက္က ဆက္သြယ္ခ်ိန္တြင္မူ စက္ ပိတ္ထားတာ၊ ဆက္သြယ္မႈဧရိယာ ျပင္ပေရာက္ေနတာ၊ လိုင္းမအားတာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳလိုက္ရေသာအခါ ေဒါသသည္ ငယ္ထိပ္သို႔ တက္သြားပါေတာ့သည္။

ထိုအခ်ိန္က သူ႔အိမ္တြင္ လူသံုးေယာက္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ေလးလံုးတိတိ ရွိေနသည္ မဟုတ္တံုေလာ။

သို႔ေသာ္ ထိုဖုန္းမ်ားမွာ တစ္လံုးမွ် ဆက္မရျဖစ္ေနပါသည္။

😦

ရင္နာစရာ အေကာင္းဆံုးမွာ ထိုညက ကိုေရခ်မ္းတစ္ေယာက္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္ၿပီး ေသဆံုး မသြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

😦

စာၾကြင္း – ထိုေန႔က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစ္စံု တစ္ရာ မရွိခဲ့ပါ။ တစ္ျပည္လံုးမွ ဖုန္းလိုင္းေပါင္းစံု ပံုမွန္အတိုင္း အလုပ္ လုပ္လ်က္၊ ေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း တစ္ျပည္လံုး အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။

😦

အားလံုးေတြးဆ ဆင္ျခင္ၾကည့္ႏိုင္ၾကပါေစ

အတၱေက်ာ္

(၂၅၁၀၁၂ – ၂၃၄၇ ရန္ကုန္)

(၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ သရဖူမဂၢဇင္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။)

Advertisements
5 Comments leave one →
 1. 19 December 2012 8:23 am

  ဖုုန္းဆက္လိုု႔မရတာနဲ႔ပဲ ေသမသြားတာ ရင္နာစရာ ျဖစ္ရေရာလားဆရာ။ ေနာက္ေန႔ မနက္ျဖစ္ျဖစ္ ေန့လည္ျဖစ္ျဖစ္ဆက္ေပါ့။ ဒါမွမဟုုတ္ ျပန္ေရာက္မွ ဖုုန္းဆက္လိုု႔ မရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေမးေပါ့ .. ဧကႏၱ ကိုုေရခ်မ္းလည္း ဆရာ႔လိုု ထစ္ကနဲဆိုု ဗ်စ္ကနဲ႔ သမားလာမွ မသိတာ.. ေဒါသေလး ေလ်ာ့ေပးလိုုက္ပါဆရာရယ္ .. ဇတ္ေကာင္ ပင္ပန္းပါတယ္

  • lettwebaw permalink*
   19 December 2012 11:53 am

   အင္း… ကြန္ကရစ္သင္းခင္းနဲ႔ေတာ့ ေတြ႕ေနၿပီ။ 😦

 2. Ko Ko permalink
  19 December 2012 10:47 pm

  By ကပၸတိန္ ငွက္ခါး
  လူနာ.။ ေဒါက္တာေရ..က်ဳပ္အသက္၆၀ ရွိျပီ.ဒါေပမယ့္မိန္းမကေတာ့ အသက္ ၂၂ ေလ.အခု သူမွာကိုယ္ဝန္ရွိေနျပီဗ်.က်ဳပ္အသက္မၾကီးေသးပါဘူး..
  ဆရာဝန္ ။ က်ေနာ္ တစ္ခါတုန္းက ေတာလိုက္သြားတယ္ ။လမ္းမွာက်ားတစ္ေကာင္နဲ႔ေတြ႔တယ္.အဲဒါနဲ႔ ရိုင္ဖယ္ထုတ္ျပီး ပစ္လိုက္တယ္ ။ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ထီးျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ ။ဒါေပမယ့္က်ားၾကီးေသသြားတယ္ဗ် ။
  လူနာ.။ ဘယ္လိုျဖစ္နိုင္မွာလဲ..တစ္ေယာက္ေယာက္ ဝင္ပစ္လိုက္တာေနမွာေပါ့။
  ဆရာဝန္.။ ဟုတ္ကဲ့..ဒီသေဘာပါပဲ။ { အဲဒီသေဘာလားဆရာ…..}
  ဆရာဝန္.။ ဟုတ္ကဲ့..ဒီသေဘာပါပဲ။

 3. 31 December 2012 10:25 pm

  အသစ္မေတြ႔ေတာ့လည္း မဖတ္ရေသးတာ ရွာေဖြ ေမႊေနွာက္ရေတာ့တာေပါ့ ဆရာရယ္ ..။

 4. phyo maung maung permalink
  8 July 2014 10:01 pm

  ေနာက္ဆက္တြဲ ဇာတ္လမ္းေ၇ာ မ၇ွိေတာ.ဘူးလား ဗ်ာ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: