လက္တြဲေဖာ္ စာအုပ္တိုက္ရဲ႕ အထူးအစီအစဥ္

ေရာင္းေစ်း က်ပ္သံုးေထာင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စာအုပ္ကို အခမဲ့ ရယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး

အစီအစဥ္ကို သည္ လင့္(ခ္)မွာ တစ္ဆိတ္ သြားၾကည့္ေတာ္မူေပးၾကပါခင္ဗ်ား။

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=430390870405232&set=a.380818462029140.1073741828.380095125434807&type=1&theater