လက္တြဲေဖာ္ စာအုပ္တိုက္ရဲ႕ အထူးအစီအစဥ္

ေရာင္းေစ်း က်ပ္သံုးေထာင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စာအုပ္ကို အခမဲ့ ရယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး

အစီအစဥ္ကို သည္ လင့္(ခ္)မွာ တစ္ဆိတ္ သြားၾကည့္ေတာ္မူေပးၾကပါခင္ဗ်ား။

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=430390870405232&set=a.380818462029140.1073741828.380095125434807&type=1&theater

Author: lettwebaw

A prolific Burmese writer whose main work is non-fiction with many articles and books on psycho-social and health issues including sex education for teenagers, proper etiquette, child rearing practices and marriage counselling tips. Another nom de plume is "Pseudonym."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s