၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လမွာ စတင္ျဖန္႔ခ်ိလိုက္တဲ့ လက္တြဲေဖာ္စာအုပ္သစ္မ်ား

စာအုပ္သစ္ မထုတ္တာ ရွစ္လေက်ာ္ၿပီျဖစ္တဲ့ “လက္တြဲေဖာ္” စာအုပ္တိုက္ကေန ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္တဲ့ “လက္တြဲေဖာ္”စာအုပ္သစ္ေတြ…

ခင္ႏွင္းယုရဲ႕ ရင္မွပြင့္ေသာမိုးထိေအာင္ ေလွကားေထာင္နည္း

Bala_Final